english

PoszukiwaniaStruktur

Prace architektoniczne1997-2011

BolesławStelmach

Dwutomowe wydawnictwo w płóciennej obwolucie w kartonowo - płóciennym pudełku.

Tytuł:

POSZUKIWANIA STRUKTUR.

PRACE ARCHITEKTONICZNE 1997 - 2011.

TOM 1
Projekty, rysunki, szkice
TOM 2
Zdjęcia z realizacji
Autor:
BOLESŁAW STELMACH
Autor zdjęć:
Marcin Czechowicz
Wydawca:
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 2012

Język: polski i angielski

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. arch. Dariusz Kozłowski

Tłumaczenie:

Julia Lachowicz - Nowacka

Zofia Mach

Konsultacja językowa:

Jack Dunster

Redakcja i korekta:

Anna Kolczyńska

Koncepcja edytorska:

Elżbieta Czyżewska

Projekt, produkcja:

Marzena Borman

Wydawca:

PAN Oddział Lublin

Współwydawca:

Trygon Elżbieta Czyżewska

Druk i Oprawa:

Argraf

www.argraf.pl

ISBN 978-03-93-0200-9-6

Nakład: 1000 egzemplarzy

Dwutomowy album, przedstawiający poszukiwania architektoniczne Bolesława Stelmacha i Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy
w latach 1997 - 2011.

Autor jest architektem, laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych, m. in. Rozbudowy Sejmu RP,
Centrum Chopinowskiego, czy Rewaloryzacji Parku - Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Książka zawiera projekty, teksty i szkice związane z projektami architektonicznymi autora (TOM 1) i czarno - biały album z realizacji (TOM 2).

Publikację można nabyć w księgarniach:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5

50-156 Wrocław

Tel. (+48) 71 344-82-79, 343-36-75

Fax. (+48) 71 344-65-77

e-mail: muzeum@ma.wroc.pl

Galeria GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie

ul. Rajska 12

31-124 Kraków

oraz przesyłką:

Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28

20-052 Lublin

Tel. (+48) 81 743-73-17, 81 743-73-15

Fax. (+48) 81 743-73-15

e-mail: info@spba.com.pl, stelmach@stelmach.architekci.com

CENA:

500,- PLN + VAT (dla firm)

500,- PLN BRUTTO (dla osób fizycznych).